Furenesveien 285
Om Samemisjonen

Norges Samemisjon ble stiftet i 1888 og fylte 130 år i 2018. Vi er en av landets minste organisasjoner, men den eneste som har et spesielt fokus på formidling av evangeliet til det samiske folk. Til å lede arbeidet i kretsene er det egne kretsstyrer og ansatte. Noen kretser har også et eget barne- og ungdomsråd, BUR.
Hovedorganisasjonen ledes av landsstyret som møtes ca fire ganger årlig. Hovedkontoret ligger i Tromsø. Øverste organ er landsmøtet som trer sammen hvert tredje år. Da møtes kontaktpersoner, medlemmer, ansatte og utsendinger fra kretser og foreninger – til viktige forhandlinger og dessuten samlinger tilpasset barn, unge og voksne.

Om Stavanger Krets

Stavanger Krets er en av 7 kretser i Norges Samemisjon.
Stavanger krets omfatter i hovedsak Rogaland fylke, og noen kommuner i Vest-Agder. Vi ønsker å forkynne et klart budskap – Ordet om korset – til vekkelse og frelse, overalt der vi får komme til. Samtidig vil vi informere om arbeidet NSM driver i Nord-Norge og på Kola, og samle inn penger til denne tjenesten Herren har satt oss til.
Kretsen eier og driver NORDLYS misjonssenter, hvor vi hvert år arrangerer 8 leirer: 2-4 klasse, 5-7 klasse, Ungdomsleir og Minileir. På Nordlys har vi også 2 store utlodninger hver år, flere bibelhelger og andre arrangementer. Når senteret er ledig, brukes det mye til utleie.
Mer info om Nordlys finner du på lenger nede på denne siden; følg link til egen hjemmeside under Nordlys misjonssenter.
Hjertelig velkommen til leirer, bibelhelger, fester, utlodninger eller til å leie stedet.

Prisliste for arrangement og leirer finner du her.